ZAMKNIJ

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Menu Główne
Polityka bezpieczeństwa
Działalność
Organizacje
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Biblioteki
Publikacje
Instytucje i Urzędy
Muzeum Dwór w Dołędze
Atrakcje turystyczne >> Lądowisko Strzelce Małe - SzczurowaKamera Lądowisko Strzelce Małe - Gmina Szczurowa

 (kliknij w okienko aby powiększyć)

  

 
(kliknij w mapkę aby powiększyć)

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LĄDOWISKA
STRZELCE MAŁE – SZCZUROWA


Legenda:Pod nazwą użytkownik rozumie się: pilot/paralotniarz/spadochroniarz/kajciarz/lotniarz/modelarz.
Pod nazwą impreza rozumie się: zawody/pokazy/spotkania.

I OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z LĄDOWISKA
1.Właścicielem terenu pod lądowisko  jest Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, woj. małopolskie, pow. brzeski, gmina Szczurowa.
2.Zarządzającym lądowiskiem jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4 woj. małopolskie, pow. brzeski, gmina Szczurowa.
Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej ( MTOW) do 5700 kg. Wykorzystywane przez statki powietrzne typu:  motolotnie, samoloty ultralekkie oraz samoloty lekkie.
3. Lądowisko czynne jest od wschodu do zachodu słońca.
4. Lądowisko nie posiada łączności radiowej.
5. Lądowisko nie jest obszarem strzeżonym.6. Lądowisko nie posiada usługi tankowania.                                                                              
7.Użytkownik statku powietrznego oraz członkowie stowarzyszeńmogąkorzystać z  lądowiska pod warunkiem uzyskania zgodyod Zarządzającego ( po wcześniejszym podpisaniu porozumienia dotyczącego szczegółowych zasad korzystania z lądowiska)
8. Korzystanie z lądowiska jest dozwolone pod warunkiem, że korzystający w żadnymprzypadku nie będzie rościł jakichkolwiek pretensji w stosunku do zarządzającego lądowiskiem.
9. Korzystający z lądowiska ma pełną świadomość, że obciążały go będą wszelkie ewentualne straty powstałe na skutek jego manewrów w stosunku do właściciela, zarządcy lub osób trzecich.
10. Zabrania się przebywania na terenie lądowiska osób trzecich.
11. Zabrania się ruchu pieszych po pasie lądowiska.
12. Zabrania się uprawiania gier i zabaw na terenie lądowiska
13. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele zwierząt.
14. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska  np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.
15. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.
16. Sprawca wypadku, kraksy lub szkody, w wyniku którego uszczerbku doznały osoby trzecie ma niezwłoczny obowiązek powiadomić otym zarządzającego lądowiskiem.
17. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada tylko sprawca zdarzenia.
18. Wszyscy przebywający na lądowisku w tym goście, zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP.
19. Osoby zakłócające porządek na lądowisku, nie przestrzegające regulaminu będą z niego  usuwane.
20. Korzystanie z lądowiska jest bezpłatne.
21. Koszty utrzymania lądowiska ponosi Zarządca.

II Bezpieczeństwo lotów
1. Każdy użytkownik statku powietrznego ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności w sposób bezpieczny  dla otoczenia.
2. Zabrania się pilotowania statków powietrznych,urządzeń oraz modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków  i innych substancji upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
3. Użytkownicy lądowiska oraz zaproszeni goście wykonujący loty powinni bezwzględnie powinni posiadać aktualną polisę OC.
4. Użytkownicy korzystający z lądowiska muszą również bezwarunkowo przestrzegać Instrukcji Operacyjnej Lądowiska.
5. Podczas organizowania zawodów i imprez na lądowisku zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.
6. Zarządzający w porozumieniu z właścicielem terenu może nieodpłatnie użyczyć teren lądowiska innym instytucjom lub stowarzyszeniom w celu organizacji imprez. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III Przepisy końcowe
1.Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej  nie ponosi odpowiedzialności za czyny i ich skutki  osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować lądowisko bezprawnie lub w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.
2. Zarządzający Lądowiskiem  zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez użytkowników lądowiskanaruszających regulamin będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lądowiska.
3.Osoby, przebywające na terenie lądowiska zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.


 

 

 

 

 

Kwiecień 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Multimedia
Publikacje
Folklor Szczurowa
Nasza Gazeta
Stowarzyszenia i Kółka
Jak do nas dojechać
Jesteś monitoring pozycji gościem na naszej stronie.

Nasze projekty wspierają:
Copyright©2019